Menestystä tiimeille

Johtoryhmät

Parhaimmillaan johtoryhmätyöskentely on energisoivaa ja innostavaa, tulevaisuuteen suuntaavaa ja muuta työyhteisöä kannustavaa. Valitettavan usein johtoryhmän jäsenet edustavat vain omaa statustaan ja osaoptimoivat tuloksia kokonaisuuden kustannuksella. Johtoryhmien työskentelyä voi heikentää moni yksittäinen asia. Tyypillisiä kipukohtia ovat johtoryhmän tavoitteiden ja tehtävän epäselvyys, ihmisten välisen vuorovaikutuksen haasteet sekä ryhmän sisäisten roolien epäselvyydet.

Johtoryhmä on yrityksen tärkein ja kallein tiimi. Tämän johdosta johtoryhmän tulisi olla huipputiimi, jonka työskentely energisoi jäseniään ja vaikuttaa ympäristöönsä innostavasti. Hexum käyttää johtoryhmien kehittämisessä 4T-mallia. Mallin nimi tulee sanoista tavoitteellisuus, toimivuus, työskentelytavat ja tehokkuus. Malli ottaa huomioon johtoryhmän sekä tiiminä että yksilöinä. Jos haluat kehittää johtoryhmästäsi huipputiimin tai sparrata asioita, niin ota yhteyttä.

Myynti- ja asiantuntijatiimit

Tyypillisiä tiimien kehittämiskohteita ovat suorituskyvyn nostaminen, tiimissä vallitsevan ilmapiirin kehittäminen tai osaamisen kehittäminen. Asiantuntijoilta vaaditaan nykyisin lähes poikkeuksetta myynnillistä otetta, vaikka varsinainen osaaminen ja ammatti-identiteetti kumpuavat asiantuntijuudesta. Näin on käynyt niin IT-alalla, terveydenhoidossa, juridiikassa kuin palvelualoilla. Myynnillisyyttä kaivataan, vaikka oma rooli liittyy asiantuntijuuteen. Hexum tarjoaa valmiin, hyväksi hioutuneen kolmiportaisen koulutuspaketin tähän tarpeeseen. Valmennussarjan nimi on myynnin kolme väriä: sininen, valkoinen ja punainen. Siinä puretaan ensin myyntiin liittyvät myytit ja harhakuvat, jonka jälkeen asiantuntijoiden on paljon helpompi hyväksyä myynnilliset taidot osana omaa työtä.

Tiimien kehittämisen lähtökohtaksi tehdään usein WorkPlace Big5 –yksilöprofiloinnit ja tiimianalyysi. Tämä antaa luotettavan pohjan kehittämistyölle, testien avulla nähdään, minkälaisia persoonallisuuksia tiimissä on ja mitkä ovat tiimin vahvuudet ja heikkoudet. Work Place Big5 –malli tarkastelee yksilön persoonallisuutta viiden pääpiirteen ja 23 alapiirteen avulla. Niiden avulla jokainen henkilö saa yksilöllisen persoonallisuuskuvauksen, kuin oman sormenjälkensä. Oman persoonallisuuden tunteminen on paitsi mielenkiintoista, myös hyödyllistä, koska piirteiden kautta oppii tuntemaan itseään ja tunnistamaan asioita ja työtehtäviä, jotka innostavat ja energisoivat tai vastavuoroisesti kuluttavat energiaa. Kaikki profiilit ovat yksilöllisiä, eikä ole olemassa hyviä tai huonoja profiileita. Mikäli haluat lisätietoja tästä profiloinnista, niin kannattaa käydä sivustolla www.workplacenordic.com.

Ota yhteyttä!

Yritysvalmentaja, konsultti, TJ
Heikki Kankaanpää

Hexum Oy - Kasvun iloa!
heikki.kankaanpaa( ät )hexum.fi
Puh. 040-5013136