Kasvua yrityksille

Kasvustrategiat ja kilpailijoista erottautuminen

Jos yrityksesi kaipaa uudistumista tai nykyinen strategia ei enää vastaa muuttunutta kilpailutilannetta, niin on aika uudistua. Digiaika vaikuttaa niin strategiatyön prosessiin kuin sisältöihin. Ketteryys, nopeus ja uusi näkökulma nykyiseen tekemiseen ovat valtteja. Miten erottautua kilpailijoista ja ketkä ovatkaan kilpailijoitasi?

Hexum on fasilitoinut strategiatyötä niin suuryrityksille kuin Startup-yrityksille. Hallussa on sekä perinteinen tapa prosessoida strategiatyötä, mutta myös nopea tapa kirkastaa ja testata liiketoimintaideoita. Voimme myös toimia sparraajana, jos yrityksesi haluaa itse tehdä strategian.

 

Hexum on kehittänyt kilpailijoista erottautumiseen oman HEVI-mallin, joka on nopeakäyttöinen työkalu nykyisen erottuvuuden testaamiseen. HEVI-mallin nimi tulee neljästä asiakkaalle tärkeästä asiasta: Helpota, Erotu, Välitä ja Innosta. Näillä asioilla voidaan kilpailutilanteessa vaikuttaa merkittävästi asiakkaan päätöksiin. Tärkeää on tunnistaa miten ja mistä asioista nuo neljä asiaa välittyvät asiakkaalle?

TYÖELÄMÄN LAADUN MITTAUS ja TUOTTAVUUDEN KASVATTAMINEN

Työelämän laadun ja tuottavuuden välisen yhteyden todentaminen on suomalainen innovaatio. Lapin yliopistossa on tehty läpimurto työelämän laadun mittaamisessa (QWL). Tutkijat ovat kehittäneet tieteellisesti validin mittausmenetelmän, jolla työhyvinvointi voidaan muuttaa henkilöstön suorituskyvyksi luotettavalla tavalla. Tutkimusjohtaja Marko Kestin mukaan työpahoinvointi syö suorituskyvyn, mutta työpahoinvoinnin välttämisellä ei voi luoda tehokkuutta ja siten kilpailuetua. Sen sijaan työn imu parantaa organisaation tehokkuutta, mutta vain siinä tapauksessa, että henkilöstöä ei kuormiteta liikaa.  

Työelämän laatu voidaan testata vakiomuotoisella tutkimuksella, jossa on vain 15 kysymystä. Näiden kysymysten avulla työyhteisön tilaa arvioidaan viidestä eri näkökulmasta: johtaminen, esimiestyö, toimintakulttuuri, osaaminen ja prosessit. Tämä tutkimusmenetelmä tuo aivan uuden ja hyvin konkreettisen mallin työelämän laadun mittaamiseen ja tuottavuuden kehittämiseen. Tutkimuksen toteuttaa oululainen MCompetence Oy. Hexum Oy voi toimia tarjouksen välittäjänä ilman lisäveloituksia. Kokemukset tämän menetelmän käytöstä ovat hyviä ja aivan erityisesti tuottavuuden kasvattamiseen tutkimus antaa erinomaiset lähtökohdat.

Yrityksen tunneilmaston johtaminen

Tunneilmaston on tutkitusti tärkein menestystekijä tiimien suorituskyvyssä. Googlen useita vuosia kestäneissä laajoissa tutkimuksissa (2015) huipputiimien toimintaa selitti kaikista parhaiten tiimin tunneilmasto (psychological safety). Mahdollisuus ja tunne siitä, että voi ottaa riskejä sekä uskallus puhua avoimesti ilman pelkoja. Nämä tekijät selittivät huipputiimien toimintaa paljon enemmän kuin esimerkiksi tehtävien merkityksellisyys tai tavoitteiden kirkkaus, jotka nekin ovat tärkeitä asioita.

Minkälainen tunneilmasto sinun työyhteisössäsi vallitsee? Tai mitkä asiat kuvaavat johtoryhmäsi työskentelyä? Onko ilmapiiri innostava vai painostava? Mitä tunteita ilmaistaan ja koetaan, mitä tunteita ei ehkä koskaan nosteta esiin? Tunteet vaikuttavat merkittävästi suorituskykyyn, siksi niitä kannattaa johtaa. Haluaisitko sinä olla edelläkävijä ja tunneilmaston johtamisen osaaja? Haluaisitko ottaa käyttöösi kilpailuedun, joka on vielä harvojen käytössä?

Tunneilmaston johtaminen on suomalainen johtamisen innovaatio, jonka taustalla on kokenut konsultti ja psykologi Jarkko Rantanen. Jarkon ja Katja Vuorialhon yhteinen yritys Emergy Oy on kehittänyt kuuden moduulin valmennussarjan, joilla johtajien ja esimiesten tunnejohtamisen taitoja voidaan merkittävästi kehittää. Hexum kuuluu Emergyn valmentajaverkostoon ja voi toimia sekä kehitysprojektin vetäjänä ja vastuuvalmentajana tai yhtenä valmentajana osana kokonaisuutta. 

Yrityksen kulttuuri saattaa muuttua hitaasti, mutta tunneilmastoa voi muokata hyvinkin nopeasti. Tunnejohtaminen tarjoaa uudenlaisen työkalun, jolla voidaan saavuttaa nopeita tuloksia sekä tiimitasolla kuin koko työyhteisössä. Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä.

Ota yhteyttä!

Yritysvalmentaja, konsultti, TJ
Heikki Kankaanpää

Hexum Oy - Kasvun iloa!
heikki.kankaanpaa( ät )hexum.fi
Puh. 040-5013136